12:43

זמן נתוני התחנה

   

41.1°C
1.7°C

טמפרטורה גבוהה
טמפרטורה נמוכה

   

21.1 °C
-12.8 °C

נקודת טל גבוהה

נקודת טל נמוכה

   

40 %
30 %

לחות יחסית גבוהה
לחות יחסית נמוכה

   

67.6 km/hr

מהירות רוח גבוהה

   

1033.2 hPa
1000.8 hPa

לחץ אויר גבוה
לחץ אויר נמוך

   

70.6 mm/hr

עוצמת גשם גבוהה

   

-1.1 °C

השפעת צינון מירבית

46.1 °C

עומס חום מירבי