12:42

זמן נתוני התחנה

   

40.7°C
5.2°C

טמפרטורה גבוהה
טמפרטורה נמוכה

   

20.6 °C
-7.8 °C

נקודת טל גבוהה

נקודת טל נמוכה

   

40 %
30 %

לחות יחסית גבוהה
לחות יחסית נמוכה

   

62.8 km/hr

מהירות רוח גבוהה

   

1032.2 hPa
999.9 hPa

לחץ אויר גבוה
לחץ אויר נמוך

   

70.6 mm/hr

עוצמת גשם גבוהה

   

2.8 °C

השפעת צינון מירבית

45.0 °C

עומס חום מירבי