6:32

זמן נתוני התחנה

   

40.1°C
18.0°C

טמפרטורה גבוהה
טמפרטורה נמוכה

   

20.0 °C
3.3 °C

נקודת טל גבוהה

נקודת טל נמוכה

   

39 %
30 %

לחות יחסית גבוהה
לחות יחסית נמוכה

   

43.5 km/hr

מהירות רוח גבוהה

   

1015.3 hPa
1002.9 hPa

לחץ אויר גבוה
לחץ אויר נמוך

   

0.3 mm/hr

עוצמת גשם גבוהה

   

17.8 °C

השפעת צינון מירבית

43.9 °C

עומס חום מירבי