21:32

זמן נתוני התחנה

   

35.6°C
10.2°C

טמפרטורה גבוהה
טמפרטורה נמוכה

   

16.1 °C
-3.3 °C

נקודת טל גבוהה

נקודת טל נמוכה

   

40 %
30 %

לחות יחסית גבוהה
לחות יחסית נמוכה

   

38.6 km/hr

מהירות רוח גבוהה

   

1018.8 hPa
1007.9 hPa

לחץ אויר גבוה
לחץ אויר נמוך

   

55.4 mm/hr

עוצמת גשם גבוהה

   

9.4 °C

השפעת צינון מירבית

36.1 °C

עומס חום מירבי