6:32

זמן נתוני התחנה

   

21.1°C
6.3°C

טמפרטורה גבוהה
טמפרטורה נמוכה

   

4.4 °C
-7.2 °C

נקודת טל גבוהה

נקודת טל נמוכה

   

40 %
33 %

לחות יחסית גבוהה
לחות יחסית נמוכה

   

62.8 km/hr

מהירות רוח גבוהה

   

1032.2 hPa
1001.9 hPa

לחץ אויר גבוה
לחץ אויר נמוך

   

49.5 mm/hr

עוצמת גשם גבוהה

   

3.3 °C

השפעת צינון מירבית

19.4 °C

עומס חום מירבי