12:32

זמן נתוני התחנה

   

38.4°C
19.7°C

טמפרטורה גבוהה
טמפרטורה נמוכה

   

18.9 °C
4.4 °C

נקודת טל גבוהה

נקודת טל נמוכה

   

39 %
32 %

לחות יחסית גבוהה
לחות יחסית נמוכה

   

41.8 km/hr

מהירות רוח גבוהה

   

1010.7 hPa
1002.0 hPa

לחץ אויר גבוה
לחץ אויר נמוך

   

0.0 mm/hr

עוצמת גשם גבוהה

   

19.4 °C

השפעת צינון מירבית

41.7 °C

עומס חום מירבי